Saturday, February 4, 2012

Удавени сънища/Drowning dreams by Kamelija Kondova [BUL/ENG]Удавили се. В снегове и пламъци.
Разбрах едва когато се събудих.
Останките им ги натъпках в раница.
Вървя и чакам да се случи чудо.
Уж мъртви, а тежат, тежат проклетите!
Прегърбвам се и все така ги нося.
Сънуваните песни - неизпетите.
Сънуваните бъдещи въпроси.
Сънуваните срички. И любовите,
с които неудачно се разминах.
И най-неподарената подкова,
с която се изтрива всяко минало.
Дърветата - разлистени сред стаи.
Обърканото ми от вчера здраве.
И още много неразумни тайни,
които съм сънувала.
            Наяве.

---------------------------------------------------------------------------------

They drowned. In the snow and in the flames.
I found out only when I woke up.
In a backpack, I tucked their remains.
I walk and wait for a miracle.
Supposedly dead, but they are heavy, heavy these damned remains!
I stoop and keep on walking.
The dreamed songs – that were never sung.
The dreamed questions, never asked.
The dreamed syllables. And the romances,
which I unfortunately missed.
And the least presented gift – the horseshoe,
the one, which can erase all past.
The trees – thick with leaves in rooms.
My messed up health since yesterday.
And so many foolish secrets,
I’ve dreamed of.
Awake.            


Не ми придиряйте за превода , моля - колкото мога - толкова :)   

No comments: