Thursday, February 16, 2012

ДЪРВО НА ХЪЛМА от Иван ЦаневДа не забравям никога, че има 
дърво на хълма – 
някъде, далече, 
където и да е – дърво без име, 
сприятелено с идващите вечери. 
Дърво на хълма. 
То ще ми напомня 
как будните очи в тревата скитат, 
как в дълбините на нощта бездомна 
поникват гласовете на щурците. 
Дърво на хълма. 
Нека ме обича 
и не забравя никога за мене. 
То е безименно, ще го наричам 
търпение и тишина зелена. 
Дърво – тъй стройна 
плът на мисълта ми! – 
стои на хълма, с облаците слято, 
заслушано във приказките тъмни, 
които му нашепва вятърът.

No comments: