Thursday, February 16, 2012

Същото езеро от Навум Галпярович
Същото езеро, пясъкът!...
В охра и злато е всяко дръвче
Плискат вълнички, играят отблясъци.
Лятото свърши. Животът тече.


Лодка едничка полюшва се сънна.
Зима сърцето е взела във плен.
Вляво блата, вдясно - есенен клен,
а посред тях - твойта бездна бездънна.


Крият ли нещо недрата, не зная.
Гледам в дълбокото с жадни очи.
Кая се. Искрено аз съм разкаян.
Гледа в очите ми то и мълчи.
Превод - Зоя Василева 

No comments: