Sunday, February 26, 2012

В помислите си/In our thoughts by Mia Nikolova [BUL/ENG]В помислите си
един за друг
догонваме мечтите си,
а когато ни е студено
се стопляме със смях.

Отчупих една частица
от моите блянове.
Ако ти харесва,
ще ти подаря всичките,
ще повдигна лекичко
единия крайчец на морето
и после другия, и третия...
ще ги завържа на вързопче,
за да не се изгубят
в дъха на Вселената.

_________________________________________________
inofficial translation!:
In our thoughts
Of one another
We run after our dreams
And when cold
We warm up with laughter.

I broke a piece off
My dreams.
If you like it,
I’ll give them all,
I’ll lift
one edge of the sea
and then second and third…
I’ll tie them together in knot
Not to loose them
In the Universe’s breath.

No comments: