Friday, March 30, 2012

Аз бях, но вече ме няма от Гесер КурултаевАз бях, но вече ме няма,
А ти дали си още там?
Аз чакам да дойдеш отнякъде,
Но оставам си комично сам.
И знаеш ли - помня ръцете ти,
Невинните нежни коси,
И помня лицето, нозете ти,
И нашите общи мечти.
Ти помниш ме, зная го, искам го
Но с кой си, къде си сега?
Едва ли туй има значение,
Помни сал’ едно - любовта!

No comments: