Monday, April 16, 2012

Кръст на устните от Ирина Войнова


Ако трябва да те има,
                                                   а те няма –
                                                        къде си,
когато ме спохождат  страховете?

Въпросите са полъх мимолетен,
                                 а отговорът –
                                 гърбица на раменете.

Несправедливо е
лъжата да е толкова красива,
                                       а истината – грозна.
Затова ли в  името на истината ме излъга?

С тяло на стоножка прекосявам
                                     магистралата –
                                     търся доказателства.
С последното краче
на устните си кръст поставям.

Платено съобщение:
                                        Загубено доверие,
                                        който го намери –
                                                   да го пази!

No comments: