Sunday, April 15, 2012

ЕДНИ ОЧИ МЕ СЕПВАТ ПРЕЗ СЪНЯ МИ от Елена МиневаЕдни очи ме сепват през съня ми
(спокоен взор на мен опрян),
превръщат те кошмара ми без време
в красив и топъл слънчев блян.

Една усмивка спира ме сред пътя,
дори сред най-студените лица,
а добрината в нея скътана
ми свети често през деня.

No comments: