Wednesday, April 18, 2012

Накрая от Цветелина АнтоваСлабостите ти са толкоз силни в другите,
като вятърна мелница без вода въртя.
Къде са хребетите, къде са чудните,
невероятните приказки в света?
Нима накрая сами си се погубваме?
Слагаме си края, завиваме се в гроба.

No comments: