Monday, April 16, 2012

Проститутката от Руслина АлександроваНа парцали от мене се свличат
дрипи жалки от смешни мечти.
Скъсах вяра в поредно „обичам те“
и затръшнах поредни врати.

Утре влизам в ритмичните делници
на познатия кален живот.
Чувам, скърцат ехидните мелници
зад гърба ти, сразен Дон Кихот...

Аз се връщам отново в бордеите –
всеки ъгъл мизерен тук знам!
За какво ли се врях с дулцинеите?!
Аз съм честно-продажна Мадам.

И отдавна е сделка животът ми,
като твоя (дори да отричаш)
и продажно е, вярно, леглото ми,
като неотстояното твое „обичам“.

Колко дълго се гърчи в страха си
и в копнежите дневни и нощни!
Виж, прегърнала вече греха си,
аз раздрах романтичните кожи.

И отлично си зная цената –
ти пред прага недей да лежиш,
забрави да се ровиш в душата!
Зная, нямаш с какво да платиш...

No comments: