Wednesday, May 9, 2012

КОГАТО СЕ ПОЧУВСТВАМ УМОРЕНА от Албена ПетроваКогато се почувствам уморена
и нервите ми вече не държат,
от теб ще дойда топлина да взема
да продължа по стръмния си път.
Обичай ме, за да не се изгубя
отново в непрогледната мъгла.
Защото ме е страх да се събудя
в съня си – с теб,
а всъщност пак сама.
Не искам сън да бъде любовта ни,
не искам да е кратък хубав миг
и на илюзиите си в капана
да чувствам, че отново ми горчи.
От нежността ти взимам свойта сила
и ледовете в мене се топят.
И може би за теб съм се родила
и извървяла този дълъг път.

No comments: