Saturday, May 19, 2012

Уморен от Димитър БояджиевУморен низ от беззрачна и зловеща тъмнина се скитам,
посред беди, от хиляди терзания сломен,
и често със тревога и тъга в гърди сами се питам:
дали ще се усмихне нявга щастие и мен?

Аз виждам: татък из простора тъмни пламък буен свети
и в кървав зар облени, тамо се борци тълпят,
но ах, напразно в изтъпление простирам си ръцете,
аз роб съм на неволи черни - друг е моят път...

No comments: