Wednesday, May 9, 2012

ПРЕЗ ТОЛКОВА ПОЖАРИ МИНАХ от Албена ПетроваПрез толкова пожари минах
през бури,
през земетресения,
през градушки.
Лъгаха ме и се самозалъгвах.
Оставях се страстите
да ме люшкат.
Почти бях престанала
да се уважавам.
Почти бях започнала
да се самосъжалявам.
Изгубила бях своето „аз“.
Превърнала се бях
в мъченица без власт
над своите чувства.

Омагьосаха ме очите ти.
Съживи ме нежността ти.
Намерих себе си.
Благодаря ти!

No comments: