Saturday, May 19, 2012

ME: Остани!Вземи ми всичко!
Давам ти го – твое да е!
Вземи го, но само остани
до мене, когато слънцето залезе –
от тъмното ме е страх, от тишината.
Вземи каквото искаш, излъжи ме –
че ме обичаш, че ти трябвам,
но само стани до сутринта,
докато изстина и тогава чак тръгни си,
и не поглеждай назаде към нощта.

No comments: