Wednesday, June 6, 2012

ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ НЕ МОЖЕ... от Неколай КънчевЕдно стихотворение не може
да се напише, ако не потегля

обратно да си събера сълзите,
изсипали се точно там, където

очите ми са пясъчен часовник
             на вечността.

                  Аз,
          толкова самотен,

че още малко и ще съм вселена.

No comments: