Wednesday, June 6, 2012

ТРАУРЪТ Е ЗАТЪМНЕНИЕТО НА СЪРЦЕТО от Николай КънчевМорето спря чрез свойте цветове да е семафор
на времето. Най-хубавият цвят не съществува.

И опитът на лодките да свържат двата бряга
е слепешком пренасяне на мрак за черна борса.

Как астрономът, който наблюдава всички чувства,
крещя: недей да бързаш, закъсней за свойта гибел...

Това стихотворение след тебе доизгаря,
но в жертвоприношението няма саможертва.

Душата ти в пространството е вече златно руно,
а долу в древногръцки хор запяват малолетни.

No comments: