Wednesday, June 20, 2012

РЕДИ ХУДОЖНИКЪТ... от Любомир КалудовРеди художникът картини.
Дори и тази - беше я забравил.
От голите тела се изчервяват
и от море стените стават сини.

От цветове ателието гръмна.
"Добър съм. Малко съм се изоставил.
Галерия нали ми обещават,
започвам да рисувам щом се съмне..."

С обувките художникът заспива
сред тъжни недовършени богини,
галерии, изложби и чужбини.
Светът е пълен с перспектива.

Сънува Аполони, похотливи самки,
икони, стари котленски килими...
Едва ли, главоболието щом премине,
ще може сънищата да затвори в рамки.

No comments: