Friday, June 8, 2012

Люлякът лумна от Стойчо МаджарскиЛюлякът лумна в тази безлунна
пролетна нощ.
И запремята звездния вятър
пламъка син.

Няма ограда, няма преграда
в нашия двор.
Чак до перваза, лобода лази —
шушне, дими...

Бродя сред храсти, в меки и гъсти
родни треви.
А във окото и под реброто —
пари, боли...

No comments: