Wednesday, June 6, 2012

Празнота от Николай КънчевТози път е развейпрах само.

И от него сигурно остават
дребни облаци: трохи за птици...

Всяка живинка ме оживява
при поемане на дъх за отдих.

Живият е временно безсмъртен
и ако сред царството го няма,

той е в свитата от пеперуди.

No comments: