Wednesday, June 20, 2012

ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ от Албена ПетроваИскам да живея,
не да съществувам.
Искам да обичам,
не да си лекувам
раните
от обичта предишна,
болката,
обидите излишни.

No comments: