Sunday, June 24, 2012

СЪБУЖДАМЕ СЕ... от Любомир КалудовСъбуждаме се със кафе.
Заспиваме с диазепам.
Прибираме се да преспим
при търпеливите съпруги.
Мъже - разпенени коне,
до болка втурнати натам...
До всеки връх непокорим
обикновено стигат други.

Редеят черните коси.
Теснеят старите ни дрехи.
Неподозирани и неразбрани
любимите ни дъщери растат.
Минават мъжки младини.
Пристигат старчески успехи.
Спестени или разпилени
несбъднати мечти болят.

No comments: