Thursday, June 28, 2012

Love's Philosophy//Философия на Любовта by Percy Bysshe Shelley [ENG/BUL]


The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean;
The winds of heaven mix forever,
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one another's being mingle;--
Why not I with thine?

See! the mountains kiss high heaven,
And the waves clasp one another;
No sister flower would be forgiven,
If it disdained it's brother;
And the sunlight clasps the earth,
And the moonbeams kiss the sea;--
What are all these kissings worth,
If thou kiss not me?

--------------------------------------------------

Потоците се вливат във реките, 
реките пък моретата намират, 
а ветровете горе в небесата 
на сладостно вълнение се сбират. 

И всички те се търсят и обичат, 
от обич няма кой да ги лиши. 
Душите на нещата се привличат 
защо не нашите души? 

Виж как върхът целува синевата. 
Вълна вълната гони и прегръща. 
Прокълнато е цветето, когато 
на любовта на брат си не отвръща. 

И милва слънцето земята росна. 
До океана месецът трепти. 
Но всички тия ласки за какво са, 
ако не ме целуваш ти.

No comments: