Thursday, November 6, 2014

Срещу бурята от Неизвестен автор


Над главата ми -
гневна гръмотевица,
Небето е разкъсвано от мълнии.
Компасът ми неточен е,
кормилото е счупено,
няма да избягна Бурята.
Ураганите житейски ме отнасят
направо срещу острите скали.
Но щом няма друг път,
избирам скалите!

Някой се стреми към Рая,
друг иска покой.

А аз към скалите се стремя,
нека станат те моя Съдба!

Някой се моли на морския Бог,
за пощада се моли.
А аз вървя срещу Бурята,
от една кръв сме с нея!

No comments: