Friday, July 17, 2015

МЕТАМОРФОЗА от Павлина Петрова


Искам животът да се разсее,
да спре поне миг да ме поучава...
Стигат ми болка, обиди, трусове...
В душата хем пусто е, хем – гълчава.

Имам енергия за стотина,
но я заключвам позорно.
Рисуват мечтите градина,
но тя трепти илюзорна...

Пометена от лавина? Залята с катран?
Сетивата отказват анализи...
Превръщам се в биоробот ням.
Емоциите ми са с парализи...

No comments: