Saturday, December 5, 2015

Годеникът на душата от Анго Боянов

 
 
Все някога ще дойде
Годеникът на душата
и ще превърне
пърхащите ѝ крила
в надежда.
 
Не го отпращайте!
 
Очите ни ще спрат
да умъртвяват светлината,
а въздухът, издишан от гръдта,
ще ни облива с вяра и любов.
 
Все някога ще дойде
Годеникът на душата...

No comments: