Thursday, March 8, 2012

ME: За прошкатаКазват голям човек
e този, който смелост събере
за прошка да помоли
и ръка си подаде…

Но по-голям е онзи,
който напреко мислите си
събере кураж и
прощава, поемайки подадени ръце…

А има малки хора
мизерни, низши същества,
които тъй и никога не знаят
как да поемат подадена ръка.

Но нищо нека си останат
непростени грешки и мечти,
че някои хора и без прошка
живеят със щастливите си дни.

No comments: